Máy siêu âm

SAMSUNG XV7SAMSUNG XV7 cung cấp giải pháp y tế về siêu âm tổng quát & sản phụ khoa, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người bệnh tốt nhất và suốt đời Chi tiết về sản phẩm Công nghệ S-Harmonic: Sử dụng đa tần số để cung cấp hình ảnh rõ ràng hơn từ vùng gần […]